top of page

FESTİVAL TEMEL YÖNERGESİ

  1. Festivalin amacı kapitalizme karşı eşitlik ve adalet mücadelesinin yegane temsilcisi olan  İşçi Sınıfı Mücadelesinin tarihsel mirasına sahip çıkmak, güncel mücadele süreçlerini desteklemektir

  2. Festival, etkinliğini ülke çapında yaygınlaştırmak için emek örgütleriyle işbirliği içinde olur. 

  3. Festival, etkinliğini gerçekleştirmek için hiçbir şekilde büyük sermaye gruplarıyla veya devlet kurumlarıyla fayda ilişkisine girmez. Sınıf mücadelesinin “devletten ve sermayeden bağımsızlık” ilkesine sahip çıkar.

ETİK KURUL YÖNERGESİ

 

1)AMAÇ: Bu yönerge Uluslararası İşçi Filmleri Festivali etkinliğinin gerek kendi iç süreçlerinde gerekse de kendisi dışındaki dost kişi ve kurumlarla kuracağı dayanışma ilişkilerinde uyulması gereken temel ilkeleri ve uyulmaması halinde hangi süreçlerin işleyeceğini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. 

YEREL FESTİVALLER YÖNERGESİ

Bu yönergenin amacı Festival açılışı yapıldıktan sonra festivale ev sahipliği yapacak illerdeki Festival Komitelerinin uyacağı temel kuralları belirlemektir. Burada yer almayan bazı fiili durumlar oluşması halinde yerel ilin festival komitesiyle festivalin merkezi düzenleme komitesi arasında istişare yoluyla çözüm bulunur. 

Bu yönergenin yürütülmesinden Festival Düzenleme Komitesi sorumludur. 1.maddedeki hususlar sadece Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. Diğer hususlar Festival Düzenleme Komitesinin ilgili diğer kurul ve çalışma birimleriyle danışması sonucu değiştirilebilir. 

bottom of page