Festival Düzenleme Komitesi

DİSK / Sine-Sen
DİSK / Dev Sağlık-İş
   
   
DİSK/Basın-iş
Türk-İş / Tez-Koop-İş   
Türk-iş / Tek Gıda-İş
   
KESK / SES
TTB
Halkevleri
Sendika.Org
Alternatif Medya Derneği