Haberler-Duyurular

Tümü

Videolar ve Mesajlar

Tümü

2014 yılı 9. Uluslararası İFF Basın Kiti

2014 yılı 9. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Basın Kiti hazır.
Basın kitinde aşağıdaki materyalleri bulabilirsiniz:

  • Basın Açıklaması

  • Festival Logosu ve Afişi

  • Fİlmlerin Görselleri" BASIN KİTİ " için tıklayınız (59 MByte)

İFF Düzenleme Komitesi

İl İl Festival

Tümü

Ülke Ülke Festival

Tümü

 

Neden İşçi Filmleri Festivali?

Sınıflı toplumlarda egemen sınıfı "egemen" yapan temel unsur kendi sınıf çıkarını bütün toplumun çıkarıymış gibi sunabilmesi, bir başka deyişle ideolojik hegomonyasını bütün toplumsal kesimler üzerinde kurabilmesidir. Kuşkusuz bu "beceri" maddi üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmanın imkanlarıyla kazanılmıştır!
Hayatın kültürel boyutu bir üst yapı etkinliği olarak bu etkinliğin önemli bir parçasıdır. Giyim tarzımızdan, yemek alışkanlıklarımız, en çok satan kitaplardan, müzik vb. etkinliklerin hepsi bu mücadelenin bir parçası olarak gelişim gösterirler. Bu alanın son yarım yüzyıldaki en etkin unsurlarından biri de sinemadır.
Özellikle 1970'li yıllarla birlikte batı işçi sınıfının "sosyalizm"e dair yaşadığı hayal kırıklığı ve "uzaklaşma"nın sonucu olarak sinema alanında işçi sınıfı veya onun bireylerinin gündelik hayatlarını.

Devamını Oku